Her Fabrika Bir Kaledir.

BİMS ÖRGÜ HARCI

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, yüksek yapışma özelliğine sahip, ustaya uzun çalışma süresi tanıyan, kayma özelliği azaltılmış gaz beton örgü harcıdır.

UYGULAMA ALNLARI
Su emme oranı yüksek gaz beton ve tuğla gibi yapı elemanlarıyla duvar örülmesinde kullanılır. Örülen duvar yüzeylerinin tesviyesi, boşluk ve çatlakların doldurulması için uygundur.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan vs. gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI
Uygulama sırasında ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Doğrudan güneş ışığı veya kuvvetli rüzgar altında uygulanmamalıdır.

UYGULAMA
25 kg’lık Gazbeton Yapıştırma Harcı 7-8 litre temiz suya boşaltılarak düşük devirli bir mikserle topaksız homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Harç, 5 dakika dinlenmeye bırakılır ve tekrar karıştırılır. İlk sıra gaz beton blok, yapı harcı ile temas eden alt ve yan yüzeyler su ile ıslatılarak örülür. Diğer sıraların örülmesinde gaz beton bloğunun ıslatılmasına gerek yoktur. Gaz beton yapıştırıcı yüzeye mala veya 10×10 genişliğinde taraklı mala ile uygulanır. Uygulama esnasında yatay ve düşey derzler maksimum 3 mm olmalıdır. Örülen bloklar üstten ve yandan tokmaklanarak sabitlenmelidir.

DEPOLAMA
Orijinal ambalajında en fazla 10 katı sıkı kuru ve nemli olmayan bir ortamda 8 ay süreyle saklanmalıdır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içerisinde tüketilmesi önerilir.

UYARILAR
Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir. Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru harç ile karıştırılarak tekrar kullanılmamalıdır. Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Ahşap kaplamalarda, metal kaplamalarda ve neme maruz yüzeylerde uygulanamaz. Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkılmamalıdır. Solunmamalı, göze temasında bol su ile yıkanmalı, gerektiğinde doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı malzeme olduğundan uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır. Ambalajlı ürün nemli ortamlarda saklanmamalıdır.

TÜKETİM
Tuğla Ebadı Tüketim
20x50x20 cm 5-6 kg/m²
20x70x20 cm 6-7 kg/m²
30x50x15 cm 3-4 kg/m²
30x50x20 cm 4-5 kg/m²
30x70x20 cm 5-6 kg/m²

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüş: Gri renkli ince toz
Toz Yoğunluk: 1,300+100 kg/lt.
Su Karışım Oranı: 7 – 8 lt. su / 20 kg. toz
Kap Ömrü: Maksimum 2 saat
Klorür İçeriği: Maksimum %0,1
Eğilme Mukavemeti: > 3 N/mm² (28 gün)
Bağ Dayanımı: > 0,5 N/mm²
Basınç Dayanımı: > 8 N/mm² (28 gün)
Hava İçeriği: %7±3
Su Emme 30 dak.: ≤ 0,5 Kg/(m² dak 0,5)
Su Buhar Geçirgenliği: 5/25 μ
Yayılma: 15-18 cm
İşlenebilirlik: 180-210 dakika

SAĞLIK VE EMLİYET
Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. Depolama ve uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

RAF ÖMRÜ: 12 ay
AMBALAJ: 25 kg Kraft Torba
SAKLAMA KOŞULLARI: Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.