Her Fabrika Bir Kaledir.

BETONDA YÜKSEK ORANDA SU AZALTICI

ÜRÜN TANIMI
Etkin akışkanlık sağlayan ve betonun kıvam suyunu azaltarak yüksek mukavemet elde etmek amacıyla kullanılan, betonun ve inşaatın genel özelliklerinde zararlı etki oluşturmayan, naftalin formaldehit sülfonat esaslı, sıvı bir süper akışkanlaştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

GENEL OLARAK:
Çok kolay şekillenebilir, yerleşir ve mastarlamaya gerek duymayan akıcı beton malzemesinde,
Betonun kıvam suyunu azaltarak yüksek mukavemetli beton malzemesinde etkinlikle kullanılır.

ÖZEL OLARAK:
Döşeme ve temel betonlarında,
Sık donatılı kalıplara ve elemanlara betonun kolay yerleştirilmesinde,
Yüksek ve uzun mesafelere pompayla kolay beton iletilmesinde,
Prekast beton elemanların üretilmesinde,
Öngerilmeli beton elemanların üretilmesinde,
Köprü ve viyadük yapılarının betonlarında,
Erken kalıp alımı ve erken yükleme gerektiren uygulamalarda beton kıvam suyunu azaltmak amacıyla kullanılan üstün vasıflı bir süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GÖRÜNÜM: Kahverengi sıvı
YOĞUNLUK(20°C’de): 1,20 kg/litre ± 0,03 – ISO 758
pH: 5,0 – 8,0
KLORÜR: en fazla %0,1 – EN 480-10
ALKAL MİKTARI (Na2O Eşdeğer Olarak): en fazla %5 – EN 480-12
DEPOLAMA: Kapalı ambalajda, dondan korunmuş olarak 1 yıl
AMBALAJ: 35 kg plastik bidon, 250 kg sac varil veya dökme

 

DOZAJ
Çimento ağırlığına göre %0,8 ile %2 arasında kullanılır.

UYGULAMA
Kullanıma hazır halde, beton karışım suyuna veya taze betona katılarak kullanılır. Dökülmeye hazır taze betona ilave edilerek kullanılması halinde akışkanlık verme özelliği daha belirgin olarak ortaya çıkar. Hazır beton uygulamalarında betona dökümden hemen önce eklenir ve 2-3 dakika süreyle karıştırıldıktan sonra döküme geçilir.
Akışkan beton malzemelerinde: Su/çimento oranı sabit tutulur. Betonun kıvam suyuna istenilen akışkanlığa göre NAVTEX ilave edilir.
Yüksek mukavemetli beton malzemelerinde: Betonun kıvam suyu, kullanılan miktarına bağlı olarak yaklaşık %10 ile %30 arasında azaltılır. Böylece yüksek mukavemet elde edilir. Karışıma eklenmesi planlanan suyun yaklaşık %60 – %70’i ilave edildikten sonra, kalan su ile birlikte NAVTEX ilave edilerek en iyi sonuç alınır.

DİKKAT
Dozajın üstünde (aşırı dozaj) kullanımlarda akışkanlık çok artar. Artış özellikle soğuk havalarda daha da fazlalaşır. Hata sonucu meydana gelebilecek bu gibi durumlarda, bilinen beton muhafaza koşullarını uygulamak ve kalıp alma işlemini kontrollü yapmak yeterlidir.
Ortamda kür imkanı varsa kür uygulaması ile sorunu beklemeksizin, sağlıklı bir biçimde çözmek mümkündür.
Ürün kullanılmaya geçilmeden önce, mutlaka ön laboratuvar testleri ve saha denemeleri yapılmalıdır. Mevcut çimento, agrega ve karışım suyu ile yapılan denemeler tamamlandıktan sonra kullanıma geçilmeli, eğer bu bileşenlerden herhangi birinin yapısı, çeşidi veya hammadde kaynağı değişirse, deneyler tekrarlanmalı, katkı performansı ile ilgili bir sorun halinde firmamızla derhal temasa geçilmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK
Koruyucu eldiven, gözlük ve kıyafet giyilmesi tavsiye edilir.
Malzemenin cilde veya göze doğrudan temas etmesi halinde, bol su ile yıkanmalı, gerektiğinde tıbbi yardıma başvurulmalıdır.
Kirli ellerle ve malzeme yanında yiyecek, içecek tüketilmemelidir.
TEKNİK HİZMETLER
Kullanıcının konusu ile ilgili tüm sorunlarına yardımcı olmak üzere teknik servisimiz hazırdır. Ek bilgiler için lütfen merkezimize danışınız.