Her Fabrika Bir Kaledir.

BETONDA YÜKSEK ORANDA SU KESEN HİPER AKIŞKANLAŞTIRICI BETON KATKISI

ÜRÜN TANIMI
Betonda çok yüksek oranda su azaltan ve mukavemet arttıran sıvı, süper akışkanlaştırıcılar üstü bir performans katkısıdır. Yüksek hacimli ve problemlerle dolu beton dökümlerinde vibrasyon gereksinimini minimum veya sıfıra indirerek, yüksek su tasarrufu özelliği ile ilk ve son mukavemetlerde çok büyük artışlar sağlar.

KULLANIM ALANLARI
Çok yüksek kaliteli beton gerektiren, özellikle kıvam performansı ve mukavemetin çok yüksek olması gereken tüm betonların imalatında kullanılan NAVTEX. Genel olarak:
Akışkan, şekillenebilir ve kolay yerleştirilebilir betonlarda,
Kıvam suyunu azaltarak, yüksek mukavemetli betonlarda,
Erken yüksek mukavemet özelliği sayesinde kısa sürede kalıp alınmasında,
Erken priz özelliği sayesinde özellikle kış aylarındaki beton dökümlerinde,
Köprü ve viyadük gibi sanat yapılarının betonlarında,
Kütle betonlarında çimento miktarını azaltarak hidratasyon sıcaklığını düşürmede, etkinlikle kullanılır.

ÖZEL OLARAK:
İstenilen mukavemete ekonomik olarak ulaşılmasını sağlamakta,
İşlenebilirliği arttırmakta,
Prekast beton elemanların üretiminde,
Öngerilmeli betonlarda,
Yüksek ve uzun mesafelere pompayla kolay beton iletilmesinde,
Erken kalıp alınması ve erken yükleme gerektiğinde,
Beton karıştırmayı kolaylaştırmakta,
Beton yer çeperine yapışmayı azaltmakta,
Yerleştirmeyi kolaylaştırmakta kullanılan üstün vasıflı, süper akışkanlaştırıcılar üstü bir performans katkısıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GÖRÜNÜM: Kahverengi sıvı
YOĞUNLUK (20°C’de): 1,20 kg/lt ± 0,03 – ISO 758
pH: 4,0 – 8,0
KLORÜR: En fazla %0,1 – EN 480-10
ALKALİ MİKTARI :(Na2O Eşdeğer Olarak): En fazla %5 – EN 480-12
DEPOLAMA: Kapalı ambalajda, dondan korunmuş olarak 1 yıl
AMBALAJ: 35 kg plastik bidon, 250 kg sac varil veya dökme olarak

DİKKAT
NAVTEX uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktaları bir kez daha hatırlatmak yararlı olacaktır.
Klorür içerdiği için kesinlikle teçhizatlı (donatılı) betonlarda kullanılmamalıdır.
Erken priz özelliği göz önünde bulundurularak beton veya sıva, küçük partiler halinde hazırlanmalı ve 15 dakika içinde yerine yerleştirilmiş veya sıvanmış olmalıdır.
Artan harç kesinlikle tekrar kullanılmamalı, atılmalıdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK
• Klorür içerir.
• Çalışırken lastik eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
• Kullanım sırasında koruyucu eldiven ve gözlük takılmalı, deriyle ve gözle temas halinde, bulaşan
yer bol su ile yıkanmalı, gerektiğinde doktora başvurulmalıdır.

TEKNİK HİZMETLER
Kullanıcının konumuyla ilgili tüm sorunlarına yardımcı olmak üzere teknik servisimiz hazırdır.
Ek bilgiler için lütfen merkezimize danışınız.