Her Fabrika Bir Kaledir.

GROUT HARCI

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, Polimer Takviyeli, Yüksek Akıcılık Özelliğine sahip, Büzülme Yapmayan, Yüksek Mukavemetli, Kendiliğinden Yerleşen Grout Harcıdır.

AVANTAJLARI
Yalnızca su ile karıştırılarak kullanılır, kalıp içine dökülerek kolayca uygulanabilir.
Yüksek basınç mukavemetine sahiptir.
Yüksek akıcılık özelliği gösterir.
Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar.

UYGULAMA ALANLARI
Perde ve kolon başlıklarının imalatında
Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında
Enerji santrallerinde türbinlerde
Jeneratör, kompresör ve pompaların montajında
Endüstriyel makinelerin yerleştirilmesinde
Çelik kolonların temele sabitlenmesinde

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
RENK: Gri toz
BASINÇ DAYANIMI: 1 gün içinde >20 N/mm², 28 gün içinde >50 N/mm²
EĞİLME DAYANIMI: >8 N/mm²
KULLANMA SÜRESİ: +20°C’de 30 dakika
UYGULAMA KALINLIĞI: Zemin dolgusu işlemlerinde minimum 10 mm, maksimum 50 mm
UYGULANACAK ZEMİN SICAKLIĞI: +5 °C ila +30 °C arası
KULLANMA SÜRESİ: Yaklaşık 30 dakika (+20 °C)
ÜZERİNDE YÜRÜNEBİLİR SÜRESİ: 24 saat (+20 °C)
TAM KÜRLENEM SÜRESİ: 28 gün (+20 °C)
YANGINA TEPKİ: A1
Bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.
RAF ÖMRÜ: Açılmamış Ambalajında ve Kuru Ortamda 12 Ay
AMBALAJ: 25 kg’lık kraft torba
TÜKETİM: 1,9-2,0 ton/m³ toz ürün kullanılır

UYGULAMA ŞARTLARI VE YÜZEY ALANLARI
Uygulama, +5°C ile +30°C sıcaklık aralığında gerçekleştirilmelidir. Güçlü rüzgar veya güneş altında uygulamaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya son 24 saat içinde donma tehlikesi olan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak zemin yüzeyi, kirden, yağdan, tozdan ve zayıf parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak kalıbın sabitlenmesi, sızdırmaz olması ve çok iyi temizlenmiş olması gereklidir. Eğer uygulama eski beton üzerine yapılacaksa, uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmelidir. Küçük su birikintilerinden kaçınılmalıdır.

UYGULAMA
25 kg’lık NAVTEX torbası, ortalama 3,250 lt ile 3,750 lt temiz su bulunan bir kaba yavaş yavaş dökülerek, düşük devirli mikser ile yaklaşık 3-4 dakika boyunca homojen bir görünüm sağlanana kadar karıştırılmalıdır. Akışkan yapıdaki NAVTEX grout harcı, önceden hazırlanmış kalıbın tek tarafından kesintisiz olarak dökülmelidir.

UYARILAR
+5 ile +35°C arasında kullanılmalıdır.
Hazırlanan harç içine hiçbir yabancı madde eklenmemelidir.
Kullanım süresi geçmiş harç, su ilavesi ile tekrar kullanılmamalıdır.
Uzun süre güneş alan veya donan alanlara uygulama kesinlikle yapılmamalıdır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru bir ortamda, güneşten ve dondan korunarak açılmamış orijinal ambalajında kullanım ömrü 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun şekilde elbise, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Çimento esaslı malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeler sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

SORUMLULUK
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. YAPISET sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan YAPISET sorumlu tutulamaz.