Her Fabrika Bir Kaledir.

NEM BARİYERİ

Kırma çatılarda kiremit altında giydirme cephe ve yalı baskı (siding) uygulamalarında ise ısı yalıtımı ile kaplama yüzeyi arasında nefes alan su yalıtım örtüsü olarak kullanılır. Binalarda konfor şartlarının sağlanması yapı sektörünün günümüzdeki en önemli hedeflerinden biridir. Yaşayan mekanlarda oluşan su buharının uzaklaştırılması ve yoğuşma probleminin oluşmasını önlemek konfor Şartları için zorunludur. Geleneksel yönetim ile yapılan kırma çatılarda, bu sorun havalandırma detayları ile çözülmeye çalışılmaktadır. Oysa bu tür çatılar dış etkilere açık oldukları gibi yoğuşma problemlerini tam olarak çözmekte de yetersizdir. Nefes Alan Su Yalıtım Örtüleri, kırma çatılarda bu sorunun çözümüdür. Su Yalıtım Örtülerinin kullanımı ile saçaklarda havalandırma detaylarına olan gereksinim ortadan kalkar. %100 HDPE malzemesi ve ısıl bağlı sık örgü yapısı sayesinde dış ortamda bulunan soğuk havanın çatı arasına girmesi engellenir ve konveksiyon(taşınım) yolu ile iletilen ısı kaybı önlenir.