Her Fabrika Bir Kaledir.

POLİETİLEN MEMBRAN

ÜRÜN TANIMI
Navtex Poletlen Membran poletlen hammadde ve boya ile gereken katkı maddeleri ekstrüderlerde işleme tabi tutulup homojen olarak şekillendirilmesiyle elde edilen su yalıtım malzemesidir. Poletlenen yoğunluk seviyesine göre farklı sertlik ve kalitede üretilebilmektedir.
• Kimyasal maddelere ve UV ışınlarına karşı dayanımı yüksektir.
• Yüksek mukavemet nedeniyle delinme, kopma ve yırtılmaları karşı son derece dayanıklıdır.
• Yalıtım düzeyi yüksek, uygulama ve tamiratı kolaydır.

KULLANILDIĞI YERLER
• Katı ve sıvı atık depolama sahaları.
• Gölet, su taşıma kanalları ve tarımsal sulama havuzları.
• Bina temelleri, perde duvarları ve tüneller.
• Hidroelektrik ve termik santraller.
• Gübre çukurları ve biyoenerji tesisleri.
• Maden ve petrol sahaları.

NAVTEX POLİETILEN MEBRAN ÇEŞİTLERİ
1-HDPE MEBRAN
Yüksek yoğunluklu poletlen hammadde kullanılarak üretilen sert ancak kırılgan olmayan membran çeşidir. Yüzeyler düz ve pürüzlü olarak üretilebilmektedir. Mukavemeti çok yüksek olduğu için ağırlıklı olarak kimyasal ve katı atık depolama sahalarında tercih edilmektedir.

2-HDPE T-GRİP MEBRAN
Yüzeyinde boydan boya kesintisiz T şeklinde tırnakların olmasından dolayı T-Grip Membran olarak adlandırılmıştır. Yeniden dökülen betona üzerindeki T tırnaklar sayesinde maksimum seviyede tutunmak suretiyle mükemmel bir yalıtım sağlamaktadır. Bu özelliğinden dolayı barajlar, bina temelleri, tüneller ve sulama kanallarında ağırlıklı olarak tercih edilmektedir.

3-LDPE MEBRAN
Düşük yoğunluklu poletlen hammadde kullanılarak üretilen HDPE Membrana göre daha yumuşak olan membran çeşidir. Yumuşak dokusundan dolayı sulama göletleri ve sıvı atık depolama alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

4-LLDPE MEBRAN
LDPE Membrana oranla daha düşük yoğunlukta poletlen hammadde kullanılarak üretilen dolayısıyla LDPE Membrana göre daha yumuşak bir dokuda olan membran çeşididir. Bu özelliğinden dolayı sulama kanalları ve süs göletlerinde yaygın olarak tercih edilmektedir.

5-VLDPE MEBRAN
Poletlen hammadde en düşük yoğunlukta kullanılarak üretilen membran çeşididir. Bu özelliğinden dolayı su depolarında yaygın olarak kullanılmaktadır.